DEDESİNİN MEZAR TAŞINI OKUYACAKMIŞ!!!

Dedesinin Mezar taşını okumak isteyen klavye kahramanları tarihi değerlerimize sahip çıkmaktan aciz.

Mezar tasları yapıldıkları çevrenin ve dönemin inançlarının, sanat geleneklerinin iktisadi ve sosyal şartlarının ortak ürünüdür. Sanat tarihi basta olmak üzere bir çok bilim dalına kaynaklık eden mezar tasları; döneminin sanat zevkini, tarihi ve kültürü yanı sıra, bulunduğu yerin, askeri, sosyal, kültürel, dinsel, ekonomik ve ticari durumlarını öğrenmede verdiği bilgiler nedeniyle de oldukça önemlidir. Ayrıca mezar tasları, eski Türk şehirlerinin geçmişine şahitlik eden birer belge gibidir.

Orhangazi’de tespit ettiğimiz Mezar taslarının en erken tarihlisi 1120/1699 en geç tarihlisi ise 1295/1878 olarak tespit edilmiştir. Toplu ölüm yada hastalık sonucunda ölüm tespit edilmemiştir.

Türk mezar tasları; Arkeoloji, Sanat Tarihi, Kültür Tarihi ve Siyasi Tarih’in önemli kaynakları arasında yer almakta olup, ait oldukları toplumun sosyal ve kültürel yapısını aksettiren, üstelik tarihleri de açıkça belirtilmiş olan, eski Türk şehirlerinin bir bakıma tapu senetleridir (Semavi Eyice, 1996).

Orhangazi’de incelediğimiz mezar taslarından en eski tarihlisi 1699 yılına ait olan tastır. En yeni tarihli mezar tası ise, 1878 yılına ait olan taştır. Mezar taşlarında ”tabancacı”  ve ”kundakçı”  olmak üzere iki meslek dalına ait olan tasa rastlanmıştır.

Mezar taslarının hepsi kazıma oyma tekniğiyle yapılmıştır. Süsleme açısından baktığımızda 3 adet tas süsleme yönünden önem arz etmektedir.

Kısacası ecdadımıza ait olan bu yüce sanat abidelerinin korunup gelecek nesillere aktarılması bize düsen ulvi vazifelerdendir. Onlar nasıl ki yasadığımız toprakları bize emanet etmişse tıpkı bu sanat eserlerini de bize emanet etmişlerdir.

Bize düsen ” zararın neresinden dönülürse kardır” anlayışı ile geçmişe yapılan bir takım hataların tekrar edilmesini engellemek ve bu eserlerimize sahip çıkarak onları gelecek nesillere aktarmaktır. O zaman gerçek manada bize verilen emanete hakkıyla sahip çıkmış olacağız.