Orhangazi Şehir Rehberi

Kentlerin kitapları vardır. Kitapların kentleri. Kenti anlatan, kentin yaşamını anlatan simge niteliğiyle iz taşıyıcıdır kitaplar. Kentler, tıpkı öteki yaşam birimleri gibi canlıdır çünkü. Kuruluşuyla, gelişimiyle, geleneksel birikimiyle insan topluluklarının son sığınma adresidir,  ömür evidir kentler. Kitaplarsa, doğayı ve canlıları serüvenleriyle birlikte dile getirirken, yerleşimleri de gösteren büyülü kaynaklardır. İnsanlığın varoluş sürecinde kentliliği anlatan, taş tabletten, deri, papirüs, kumaş vb. kâğıda ve elbette

Orhangazi için atılan önemli bir imzanın ilk sayfalarındasınız.

İlçemiz için büyük bir eksiğin kapatılmasına olanak veren ve bu eserin ortaya çıkmasında çalışmanın en büyük mimarı olan Orhangazi Belediye Başkanı Sayın Neşet Çağlayan’a bu eşsiz eserin için kent belleğine kazandırmasına vesile olduğu için sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.

Uygarlıkların filizlene filizlene evrimleşerek,  günümüze uzanan yolunda zamanı kayda geçirmiş kitaplar, insanlığın en değerli hazineleri arasında yer alır.

O nedenle kentlerin kitapları önemlidir, kitapların da kentleri.

Kentlerin tek bir toplum, tek bir dönem kültürüyle biçimlendiği ya da birebir örtüştüğü az rastlanır bir durumdur. Ne var ki kentlerin yaşantısı, dönemler halinde değişik kültürlerle örtüştüğü, yarattığı dokuyla ruhsal – bedensel bağ kurduğu yadsınamaz. Bir kentin kitapla bıraktığı iz, yapılarıyla, el emeği eserleriyle bıraktığı iz kadar bilgi, görenek nakledicidir. Belleğin limanıdır, kentlerin harflerle, hecelerle yaşadığı kitap sayfaları. Haliyle kentler de kitaplara can veren temel mekânlar, ‘yazılmasa olmaz’ gerekçelerdendir. Denebilir ki, kaçınılmazdır kitapla kentin iç içe ya da yan yana olması. Aynı yazıda, aynı yazgıda buluşması… Son yerleşim modeli olan kentler, fiziki varlıklarıyla, tarihten taşıdıklarıyla dönemlerinin aynasıdır bir bakıma. Her yönüyle; gizemli evleri, surları, kuleleri, ibadethaneleri, çeşmeleri, köprüleriyle yaşanmışları yansıtır dünden yarına.

Bu minvalde, yazı gezegenindeki kitap paylaşma seferimiz açık olsun efendim! Sözümüz kolay gelsin! Sonraya kalsın!

Muharrem DEĞİRMEN

5 Temmuz 2015/Orhangazi

PREFACE

New Orhangazi the future is bright

There are books in the city. City of books. Describing the city is the symbol trail carriers which explains the city’s life books. Cities are living just like the other units because life. The organization, the development is the last refuge of human communities address the traditional know-how, it is home to the city’s life. If they book, while expressing and living the adventure with nature, showing the settlements are magical source. Urbanity in the process of describing the existence of humanity, stone tablets, leather, papyrus, cloth and so on. paper and, of course

Orhangazi taken to the signature of an important first sayfalarınd here.

For our district, which allows a major shortcoming of the closure and work in the emergence of this work, which is the greatest architects Orhangazi for this unique work of Mayor Mr. Neset waterfall because it is the occasion to give the city memory I thank forever.

Sprouted sprouted in the evolving civilization of today have spent considerable time stretching towards books, among the most precious treasures of humanity.

Therefore, it is important books of cities, towns in the books.

One community of the city, which formed a single culture or period coincides exactly is a condition that is rare. But the life of the city, if the overlapping periods with different cultures, created by the spiritual nature – is undeniable that establish physical links. Book traces left of a city, its structure, the trace left by hand works much information, it is custom conveyer. Memory is the port city of letters, book pages, where the syllable. Naturally, the city’s basic spaces, giving life to the book, “Writing to not be ‘one of the reasons. It can be said, the city is inevitable book or be nested together. In the same paper, the same fate … In the last meeting of the residential model of the city, with their physical presence is a mirror image of what they carry from the date of a maintenance period. Every aspect; mysterious house, walls, towers, churches, fountains, reflects experienced with bridge from yesterday to tomorrow.

In this direction, we get a clear text expedition to share books on the planet, sir!

Our words come easy! Keep then!

Muharrem DEĞİRMEN

Journalist