ZAMAN, SIZINTI, HERKÜL İSİMLERİ TESADÜF DEĞİL

Feto’nun pisliğini ilk kez yüreklilikle yazan ilk isimlerden biri olan Cemalettin Aytemür Hoca ilk kez konuştu -5-

Geçtiğimiz hafta başladığımız ve sizlerden büyük ilgi gören yazı dizimize devam ediyoruz. Sağlık sorunları nedeni ile iki günlük ara sonrası yazı dizimiz ve röportajımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu süre zarfında göstermiş olduğunuz ilgi için tüm okurlarımıza ve özellikle engin bilgilerini halkımızla paylaşan Cemalettin Aytemür Hocama da özellikle teşekkürlerimi sunuyorum.

Yayınladığımız 4 gün boyunca ihanet şebekesinin bir çok kirli oyunlarını ve bu pis yapı ile ilgili birçok mücadeleyi de sizlerle paylaştık. Bugün ise sizlerle Cemalettin Hoca’nın yoğun bir araştırması ile ortaya çıkardığı ve ihanet şebekesinin yayın organlarında kullandığı televizyon, dergi, radyo, internet sitesi isimlerinin bir tesadüf olmadığını sizlerle paylaşıyoruz.

KENDİNİ TANRI İLAN EDEN ŞARLATAN FETO

Feto, internette herkül.com adresini kullanıyor. Herkül Yunan mitolojisinde tanrı kabul edilir. Kendisini Herkül’e benzetmekle bir nevi tanrı olduğunu ima eden ilan eden bir şarlatandır Feto. Daha da irdelediğimizde Herkül’ün babası Yunan baştanrısı Zeus’tur. Zeus’un asıl eşi ise (aynı zamanda kızkardeşi ve ablası) Hera olup o da yarı tanrıçadır bu mitolojide. Babası ise Titanlardan Kronnos’dur. İşte mesele burada başlıyor Kronos “ZAMAN” demektir. İşte gazete diye yıllarca okuttukları paçavranın isim öyküsü budur.

SAPIKLIKTAN ÇIKAN İSİM SAMANYOLU

Tüm bu değerlendirmeler sonrası meselenin daha da derinine inelim. Herkül’ün annesi Miken Kralının kızı Alkmene’dir. Herkül, Zeus’la Alkmene’nin gayri meşru ilişkisinden doğmuştur. Yani Alkmene asıl kocasına ihanet etmiştir. Yunan Mitalojisine göre, Samanyolu(Süt Yolu), gök adası, Zeus’un eşi (aynı zamanda kız kardeşi, sapık ensest ilişki) Hera’nın Herkül’ü emzirirken dölken sütten meydana gelmiştir.

Şimdi sormak lazım;

Herkul.com

Zaman

Samanyolu

Sızıntı

İsimlerini özellikle kullanmak bir tesadüf mü, yoksa bilinçli olarak mı konuşmuştur. Zira İncil kelimesi müjde anlamına geldiği gibi diğer bir anlamı da SIZINTI demektir.

MÜSLÜMAN GÖRÜNÜMLÜ KATİL İKİYÜZLÜ FETO

Bu adi, alçak, ikiyüzlü katili İslam Dünyasının Pavlus’u(Pavlus: Pavlik Kiliselerin kurucusu Hristiyan misyoner. Miladi birinci asırda yaşamış Roma vatandaşı olup her kılığa ve şekle giren Misyoner Farisi Yahudilerindendir. Fethullah Gülen’in üzerinde yürüdüğü yol Pavlus’un yoludur. Nasıl ki Pavlus şeriatı yani dinin diğer ahkâmlarını ortadan kaldırarak Hıristiyanlığı sadece tanrıya iman ve sevgi dini haline getirmiş ve Şer-i ahkamı tamamen ortadan kaldırmıştır. Şimdi Gülen de insanları oraya götürmek istedi. Çünkü dinler arasındaki müşterek noktaları alalım, müşterek olmayan noktaları kenara bırakalım onlar bize yeter diyor. Hıristiyanlarla Müslümanlığı nasıl bir araya getireceğini şaşırmış vaziyette olan bir şarlatan misyonerdir.

Feto yazdığı bir yazısında şöyle diyor: “Hizmet hayatın gayesi, fıtratın neticesidir demeyenler Müslüman olsalar da kardeş görülmeyecektir”

Kendisi İslam’dan çıktığı gibi(ki hiç İslam’la alakası olmayan bir hain) tabirlerini de sinsice hristyanlaştırmıştır ve bu şekilde pazarlamaya çalışmıştır. İyi düşün iyi anla… yakınlarına Pavlus’u örnek aldığını ve rehber edindiğini bizzat kendisi söylemiştir. O Pavlus ki Yahudi olmasına rağmen, Hıristiyan görünüp Hz. İsa’nın dinine testisi sokarak dejenere etmiştir. Feto ise Pavlus’un taktiği ile İslam’ı Hıristiyanlaştırmak amacında olan bir misyoner haindir.

Feto denen hain İslam dünyasını Hıristiyanlaştırmak istedi hep bu gayeyi güttü. Misyonumuz bir diyor! Reformda devrimde ne diyorsanız diyin İslam ile gelmiş ve bitmiştir. Yeniden dinde reforma öteye beriye ihtiyaç yoktur. Bu adam milletin dinini fikrini dejenere etti, boşluk yaratarak zihinlerde ve bu boşluk içinde misyonerler rahat faaliyet göstersin diye yaptı bunu hep. (Devam Edecek)

25 ‎Ekim ‎2016